Учениците от училището се включиха в инициативата за насърчаване на грамотността

Учениците от ОУ "Христо Ботев", с. Разлив се включиха в инициативата за насърчаване на грамотността.
Децата от начален етап прочетоха любимите си народни приказки, описаха героите и техните постъпки.
През цялата седмица те направиха драматизации и проявиха артистичните си способности пред съученици и учители. Учениците от прогимназиален етап също се включиха в инициативата като четоха и обсъждаха любими авторски приказки.

Галерия снимки