Учениците от ОУ"Хр. Ботев", с.Разлив почетоха паметта на своя патрон

Днес учениците от ОУ"Хр. Ботев", с.Разлив почетоха паметта на своя патрон. С много емоции представиха Ботеви стихове, изпълниха патриотичи песни. Припомниха ключови моменти от живота на поета-революционер. С интерес гледаха филма "100 хиляди стъпки с Ботев". 
 

Галерия снимки