Проект- "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект - "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи", в този Проект участваме с това, че са ни отпуснали технически устройства - таблети за работа в условия на кризи.