ОУ Христо Ботев с. Разлив с обновен интернет сайт

Направата на сайт представящ училище или образователна институция изисква подход, който спомага за бърза разпознаваемост, изложените услуги, новините и събитията които съпътстват образователния процес.