НП "Заедно в изкуствата и спорта" 2024-2025 година

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2024/2025 година ОУ „Христо Ботев“ с. Разлив ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1.

Изкуства на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи:
* ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 1-2 КЛАС;
* ГРУПА ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО, 3-4 КЛАС;
Ръководители на групите ще бъдат специалисти от училището.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО