Училище

Училище

ОУ ”Христо Ботев” - с. Разлив се намира на главен път Правец-Ботевград, на 50 км до гр. София, на 23 км до гр. Етрополе. Открива своите врати за първи път в далечната 1885 год. и оттогава не е спирало да функционира дори през световните войни, през периодите на тежки атмосферни и икономически условия за страната. В първите години в  училището са се обучавали  голям брой деца. През 1962г. настъпва първата демографска криза , броя на децата от с. Разлив намалява значително и тогава се открива ДДЮ- в подкрепа на училището. Втората демографска криза настъпи през 2000 год. Тогава се наложи и първото сливане на класове, тъй като децата по класове не достигаха за формиране на паралелки по нормативни документи.


Днес в ОУ ”Христо Ботев” - с. Разлив се обучават 53 деца в слети паралелки, от които 27 деца са настанени в ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” - с. Разлив и се обучават в училището, а останалите 26 деца са от с. Разлив.
За прибирането и задържането на учениците в училище се работи много-с учениците, с родителите, с институцийте /кметство, община, социални служби/.

В училището има много добър екип от учители и възпитатели, които прилагат различни методи и похвати за постигане на добри резултати. Материалната база на училището се поддържа в добър вид, въпреки недостига на финансови средства.
Резултатите, които постигаме са плод на неимоверни усилия от страна на целия училищен екип. В тази връзка е направено следното:
- въведено е целодневно обучение за учениците от І до VІ клас.
- осигурява се закуска и обяд на учениците на целодневно обучение.
- въведени са СИП „Фолклор на етносите”-”Ромски фолклор”
- и СИП „Екология”
- ЗИП-овете са основно по БЕЛ и математика, роден край и изобразително изкуство.
- училището е осигурено със специалисти по съответните учебни дисциплини.
- учителите, които работят в училището са с богат житейски и професионален опит.
- създаваме условия за занимания с учениците и през летните ваканции, като се набляга на четене на книги, рисуване, изработване на предмети от случайни материали, отглеждане на цветя , излети в района на родното село, игри.
- прилагат се всички Национални програми, които са в подкрепа на децата и техните семейства.
- връзката между дом и училище е на необходимата висота, работи се в екип –учители-възпитатели, съвместно се проследява развитието и проявите на децата по време на учебния процес и извън него.
- участваме във всички мероприятия и инициативи на Национално, Регионално, Общинско и местно ниво-спортни, свързани с опазване на чистотата на природата, с  мира между народите и-т. н.
- честваме националните и други празници, както и тези, които са характерни за ромския етнос. Всички дейности разгласяваме чрез медийте - на сайта на Община Правец и в. Балканец.
- факт е, че в училището няма прояви на насилие, агресия, расизъм.
- нашите ученици не употребяват наркотични вещества и алкохол, а през последните години се забелязва тенденция към намаляване употребата на цигари от страна на учениците.
- на НВО в ІV и VІІ клас нашите ученици се представят добре, като всяка година имаме ученици, които продължават обучението си в средни училища с прием след VІІ клас.
- след завършен 8 клас 95 % от учениците ни продължават да учат в средни училища.
- най-добрите и упорити деца, които са намерили начин за финансиране продължават да учат и във ВУЗ. До момента със сигурност имаме информация за 5 деца, завършили ВУЗ /това е за последните години –след 1995г./ Всички те са от ромския етнос, и това е доказателство, че всичко в крайна сметка си зависи от детето-иска ли да постигне някакво ниво или не.

За да постигаме тези резултати на първо място е индивидуалната работа с децата. Допълнителните консултации, които се провеждат по всяко време, когато детето има нужда, а не само, когато е обявен графика за консултации. Разговорите с децата на теми,  на които те търсят отговори, за неща от обща култура и начин на поведение в обществото.

Всяко дете се познава подробно и се насочва в развитието си към това, което най-добре му се отдава и където ще се справи в живота и само. Защото децата от ДДЛРГ след като напуснат институцията трябва да разчитат изключително на собствените си възможности и знания, на начина си на общуване с хората, за да си намерят мястото в обществото.

В училището през годините са се обучавали и много пътуващи деца от Ботевград, Правец и Трудовец. Никога не е имало конфликти между учениците.
Това е характерна черта на нашите ученици, с която се гордеем-изключително добродушни, човечни и великодушни. Някои от тях са  много трудолюбиви.

Всички, които са учили тук през по-малки или по-дълги периоди идват в училище-просто да се срещнат с учителите, които са им преподавали. Винаги се отнасят с уважение към всички, с които са били в контакт докато са били  ученици в училището.

Доста деца, вече младежи и девойки-са семейни, с малки деца, за които носят голяма отговорност и се отнасят с голяма грижа и любов-това също е част от възпитанието, което са получили, за да бъдат и добри хора.

Заповядайте при нас, за да се уверите лично в думите ни. Ние ще Ви приветстваме с „добре дошли” и ще Ви помогнем да „вземете” колкото искате от най-ценното богатство-знанието за света!